Lĩnh vực kinh doanh

1. Dịch vụ Tư vấn, uỷ thác đầu tư Bất động sản
Uỷ thác đầu tư Bất động sản là một dịch vụ còn rất mới ở Việt Nam. Hiểu đơn giản là chúng tôi giúp bạn quản lý mảng đầu tư Bất động sản của bạn.
Thay bằng việc bạn phải tự tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm trong đầu tư, bỏ thời gian xem xét, nghiên cứu, theo dõi thị trường thì bạn có thể giao việc này cho chúng tôi. Top1 là đơn vị có kinh nghiệm và nguồn lực để giúp bạn thực hiện đầu tư Bất động sản một cách an toàn và hiệu quả.
Top1 nhận Uỷ thác đầu tư Bất động sản đóng vai trò đứng về phía người mua, cùng phía với bạn, để giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hạn chế rủi ro không đáng có
2. Phát triển dự án bất động sản
* Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khả thi
* Hoạch định ý tưởng và định vị sản phẩm
* Hoạch định chiến lược kinh doanh
* Rà soát và thực hiện các quy trình thủ tục pháp lý của dự án BĐS
* Phân tích cấu trúc tài chính khả thi
* Huy động vốn
* Tìm kiếm nhà đầu tư